Notulen Bestuur 3 maart 2016

Aanvang: 20:00 uur

Aanwezig: Theo Remans (voorzitter), Jacob Perrenet (notulist), Gertie Wilms, Jeroen Muys en Gerrie Goossens
Afwezig: Carol Buschgens

 

 

 1. Opening
  Theo opent de vergadering om 20:15 uur.

 

 1. Nieuwe agendapunten

Ananda, Carol en jaarverslag bestuur.

 1. Mededelingen
  – Theo heeft per mail de werkgroep Tuin uitgenodigd, maar er is niet gereageerd.
  – Gertie gaat met Bert en Carel op 4 maart naar Zeist voor overleg met Triodos over herfinanciering en rente. Ze vertrouwt erop dat het voor VWM  goed zal aflopen.

 

 1. Concept-notulen 17 februari 2016

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

N.a.v. takenlijst: Gilbert heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor kascontrole. Zonder mandaat kan Sociaal Beheer geen geld uitgeven, ook al is de begroting goedgekeurd. Gerrie is met Alke bij Alan uitgenodigd om de woning te bekijken. Gerrie neemt nog contact op met andere clusters waar een goedkope woning is. Jeroen maakt een schema met maandelijks een werkgroep op bezoek, te beginnen met Secretariaat, Financiën en BOZ en te eindigen met Esthetische Commissie, Toekomst en Cineilios (initiatief Theo en Harrie om het opnieuw op te starten).

 

 1. Ingekomen post bestuur
  – Er zijn diverse stukken die door moeten naar Financiën. Er moet met Secretariaat besproken worden, dat deze stukken meteen op de juiste plek komen.

– Er is een mail van Emil over wildparkeren. Gerrie zal reageren en ook contact opnemen met de school (ze zal er o.m. op wijzen dat er speciale parkeerplekken zijn in de straat van de bakker). Jeroen wijst erop dat eerdere discussies in de alv over borden en slagbomen weinig productief waren.

 

 1. Werkgroep Tuin

De werkgroep is niet verschenen.

 

 1. Ananda

Jeroen meldt dat VWM uiteindelijk aan Ananda nog een bedrag moet terugbetalen, maar dat er nog onenigheid is over de hoogte. Het betreft vergoeding judomatten en hoogte van de contributie. Er wordt besloten akkoord te gaan met die twee posten om de advocaatkosten niet te verhogen. Jeroen handelt het af en let er ook op dat de zaak daarmee gesloten wordt (finale kwijting).

 

 1. Jaarverslag bestuur

Theo maakt op korte termijn een concept van het evaluatiegedeelte en mailt het rond voor commentaar. Jeroen verzamelt de alv-besluiten.

 

 1. Carol
  Gertie gaat namens Bestuur een bloemetje brengen, mogelijk met Gerrie en Theo.
 2. Voorbereiding alv 10 maart 2016

Sander heeft gelukkig contact opgenomen met Gertie om de agenda te controleren, want er bleken belangrijke punten weg gevallen. Afgesproken wordt dat de agenda voortaan nog een keer wordt rondgemaild voor hij definitief in het Bulletin komt.

Theo en Gertie gaan naar de maart-alv.

 

 1. Rondvraag

Gerrie zal de komende maanden vaak afwezig zijn wegens verzorging van haar moeder in Roermond.

Jeroen zal op de volgende bestuursvergadering een uur later zijn vanwege zijn werk.

 

 1. Sluiting
  Theo sluit de vergadering om 21:45 uur.

 

De volgende vergadering is donderdag 17 maart 2016 om 20:00 uur op het secretariaat.