Statuten

Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht.

Laatste statutenwijziging d.d. 20 december 2019, verleden voor mr. B.L.W.P. Versteeg, notaris te Maastricht.