Statuten

Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht.

Laatste statutenwijziging d.d.29 oktober 2014, verleden voor mr.T. Lammertsma, kandidaat-notaris te Maastricht.