Statuten

Vereniging Vernieuwend Wonen Maastricht.

Laatste statutenwijziging d.d. 19 juli 2021, verleden voor mr. B.L.W.P. Versteeg, notaris te Maastricht.