Zelfbeheer

Alle taken worden zoveel mogelijk door de bewoners zelf uitgevoerd, verdeeld over verschillende werkgroepen, met ieder een eigen werkterrein en mandaat: de tuin, financiën, secretariaat, onderhoud van de gebouwen, het verenigingsblad Bulletin, sociaal beheer, geschillencommissie en bestuur. Maandelijks is er een Algemene Leden Vergadering, het besluitorgaan van de vereniging.

Naast de verenigingswerkzaamheden zijn er ook clusterwerkzaamheden. Een cluster is een aantal woningen dat bij elkaar hoort, in de meeste gevallen betreft het 6 à 8 appartementen die gelegen zijn rond een gemeenschappelijk trappenhuis. Elk cluster heeft een clustervertegenwoordiger en een clusterpenningmeester. En samen met je clustergenoten bepaal je wie je nieuwe buur wordt als er een woning of appartement vrijkomt en onderhoud je de gemeenschappelijke ruimtes.